Zamość - Ratusz

Rynek Wielki 13

T: +48 (0) 84 639 20 84

F: +48 (0) 84 639 30 54

www.Zamosc.pl

Rynek Wielki 4

22-400 Zamość

T: +48 (0) 84 638 58 06

F:+48 (0) 84 638 58 06, +48 (0) 84 639 20 84

kultura@Zamosc.um.gov.pl

Rynek Wielki 27

22-400 Zamość

T: +48 (0) 84 638 57 82

T/F: +48 (0) 84 639 26 88

www.bwagaleriazamojska.art.pl

exhibition to the topic of “ideal city”

ul. Ormianska 30

22-400 Zamość

T: +48 (0) 84 638 64 94

F: +48 (0) 84 638 42 02

sekretar@muzeum-zamojskie.one.pl

www.muzeum-zamojskie.one.pl

Zamość Synagogue

T: +48 (0) 22 436 60 00

F: +48 (0) 22 436 06 58

fodz@fodz.pl

www.fodz.pl

ul. Wiejska 12 a.

00-490 Warszawa

T: +48 (0) 22 44 76 100

www.iam.pl

ul. Ormiańska 22

22-400 Zamość

T./F. +48 (0) 84 639 23 22

ul. Akademicka 4

22-400 Zamość

T: +48 (0) 84 638 26 09

F: +48 (0) 84 638 26 10

poczta@wszia.edu.pl

www.wszia.edu.pl

entrance from W. Łukasińskiego Street / corner of Partyzantów

J. Jaroszewicza square / Rynek Solny

entrance from the end of Bazyliańska Street