Rzeźba dla Zamościa. Rzeźba dla Ziemi.

Projekt w procesie. Osiem i pół. Miasto idealne.

Hyzop – partytura na czas i miejsca, 2006

Soil, flowers, plexiglass

Courtesy of the artist & European Art Projects

Photos: Krzysztof Zieliński / European Art Projects

Teresa Murak (right) working on

her earth sculpture

Project,

Photo collage

Teresa Murak performance in Potsdam

Further information on Teresa Murak