Wystawie „Ideal City – Invisible Cities“ towarzyszy obszerny katalog wydany

przez Revolver Verlag. Jest on dostępny w dwóch wersjach językowych:

polsko-angielskiej i niemiecko-angielskiej. Katalog zawiera teksty o

wszystkich biorących udział w wystawie artystach. Ich autorami są m.in.

Manuel Borja-Villel, Luca Cerizza, Sebastian Cichocki, Mark Gisbourne,

Brigitte Huck, Martina Fuchs, Daniel Marzona, Kaja Pawełek, Anda Rottenberg,

Susanne Titz. Dodatkowo katalog zawiera cztery eseje poruszające różne

aspekty tematu wystawy:

Kuratorzy wystawy, Sabrina van der Ley i Markus Richter, śledzą relacje

zachodzące między ideą miasta idealnego a sztuką współczesną, często

poruszającą problem „miast niewidzialnych”. Esej Katarzyny Bittner daje wgląd

w historię i rozwój Zamościa, podczas gdy Jan Maruhn i Carsten Schmidt

krytycznie podchodzą do kwestii miasta idealnego w przypadku Poczdamu,

który jako drugi będzie gościł wystawę. W swoim kolejnym tekście Jan Maruhn

konfrontuje dwa „klasyczne” miasta idealne poźnego modernizmu,

Chandigarh i Brasílię, z planami urbanistycznymi polskiego architekta

Oskara Hansena.

Ideal City – Invisible Cities

wydawcy: Sabrina van der Ley & Markus Richter

przedmowa: Anda Rottenberg

318 stron, 160 kolorowych ilustracji

edycja polsko-angielska: ISBN 3-86588-282-X

edycja niemiecko-angielska: ISBN 3-86588-266-8