Instalacja przy ul. T. Kośiuszki

Idealne niewidoczne muzeum

(Museum for ideal invisibility), 2006

instalacja, 550 x 370 x 382 cm

dzięki uprzejmości artysty i European Art Projects

foto: Krzysztof Zieliński / European Art Projects

projekt, fotokolaż

instalacja Lesa Schliessera Four-dimensional Architect w Poczdamie

więcej Les Schliesser