Yorckstrasse róg Dortustrasse

Folly for a forgotten future, 2006

stal, ocynkowana blacha, swiatlo 5 x 17 x 7 m

dzieki uprzejmosci artysty i European Art Projects

projekt ufundowany przez FILIGRAN GROUP

foto: Krzysztof Zieliński / European Art Projects

widok w nocy

foto: European Art Projects

Colin Ardley (ur. 1954, mieszka w Dreźnie) porusza się na obszarze granicznym

pomiędzy rzeźbą, architekturą i malarstwem. Choć jego złożone

obiekty ścienne, wykonane z drewna i papieru, są na ogół delikatne i kontrastują

z otaczającą je przestrzenią, to na Rynku Wielkim w Zamościu Ardley stworzył

masywną strukturę przypominającą piramidę, która współgrała z symetrią i wymiarami placu.

W Poczdamie natomiast, rozdzielił równomierną formę piramidy

na dwa symetrycznie przenikające się trójkąty, połączone szerokimi schodami, umieszczone na

zakończeniu zrekonstruowanego kanału miejskiego.

Zarówno tutaj, jak i w Zamościu, rzeźba odnosi się do struktury miasta.

piramida Colina Ardleya w Zamościu

więcej o Colin Ardley